For os betyder god service det hele, så tøv ikke med at kontakte os.

Persondatapolitik

Den Grønne Ælling | CVR-nr. 30761588

Vores identitet

Den Grønne Ælling, c/o Magnus Høgh, Sagavej 1, 9260 Gistrup, CVR-nr. 30761588,

Telefon: ( + 45 ) 61657713
E-mail: info@dgae.dk

er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at indgå og opfylde vores aftaler med dig, for at overholde retlige forpligtigelser, som påhviler os, når du har afgivet samtykke til behandlingen, samt efter omstændighederne for at fastlægge eller gøre retskrav gældende.

Retsgrundlaget for vores behandlinger fremgår af henholdsvis persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi behandler dine personoplysninger i henhold til persondataforordningens artikel 6 for almindelige oplysninger. Vi behandler normalt ikke følsomme personoplysninger, men i undtagelsestilfælde kan vi behandle disse efter persondataforordningens artikel 9.

De kategorier af personoplysninger, som vi behandler om dig, er:

  • Almindelige identifikations- og kontaktoplysninger, fx dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse mv.
  • Økonomiske oplysninger for at gennemføre en transaktion, fx kortnummer, hvis du betaler med dankort, eller kontonummer, hvis du betaler med MobilePay.
  • Hvis du stjæler fra butikken eller begår andre strafbare forhold, kan vi behandle dine følsomme oplysninger om strafbare forhold med henblik på at indgive politianmeldelse.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden at indhente dit udtrykkelige samtykke.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til usikre tredjelande, og hoster heller ikke vores servere der.

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv samt eventuelt offentligt tilgængelige registre. Eksempelvis kan vi slå dit telefonnummer op på www.krak.dk, hvis vi har et legitimt behov for at komme i kontakt med dig.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år fra kundeforholdets afslutning. Hvis vi vurderer, at vi ikke har et legitimt formål med opbevaringen, sletter vi dog på et tidligere tidspunkt. Hvis vi vurderer, at vi har et legitimt formål udover de 3 år, kan vi opbevare dine personoplysninger i et længere tidsrum.

Ved vurderingen af legitime interesser lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til, at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i, at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

Vi foretager ikke automatiske afgørelser eller profilering på baggrund af dine personoplysninger. Vores hjemmeside anvender dog cookies. Læs mere herom her.

Samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klageret
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Læs vores ordensregler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Få inspiration til din stand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Links


Åbningstider

Mandag – fredag 10-17.30
Lørdag – søndag 10-14
Den Grønne Ælling